Krok 1: Uzyskanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Krok 1: Uzyskanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Sprawdź czy miejscowość, w której zamierzasz budować
dom posiada miejscowy plan zagospadarowania przestrzennego.

Jak to zrobić?

Udaj się do Wydziału Architektury Urzędu Gminy i złóż wniosek o aktualny wypis z planu zagospodarowania przestrzennego. W tym dokumencie możesz sprawdzić jakie warunki musi spełniać projekt, aby otrzymać pozwolenie na budowę. Opcjonalnie możesz złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT) w Wydziale Architektury Urzędu Gminy.

Krok 2: Wybór projektu i jego wykonanie

Krok 2: Wybór projektu i jego wykonanie

Wybierz biuro, które wykona projekt zgodnie ze standardami techniczno-montażowymi dla lekkiego budownictwa szkieletowego. Tylko przestrzeganie standardów na każdym etapie prac, zapewni solidne wykonanie domu. W zakresie projektowania możesz także skorzystać z naszej oferty, co da Ci gwarancję, że projekt zostanie przygotowanyzgodnie ze wszystkimi obowiązującymi standardami.

Dokumenty jakie należy dostarczyć do biura projektowego:

  • Aktualna mapa do celów projektowych (geodeta).
  • Warunki przyłączenia energii elektrycznej do obiektu (zakład energetyczny).
  • Warunki przyłączenia gazu do obiektu (zakład gazowniczy).
  • Oświadczenie o połączeniu działki z drogą publiczną (właściciel drogi).
  • Zapewnienie o dostawie wody (od właściciela wodociągów) lub własna woda np. studnia.
  • Zapewnienie o odbiorze ścieków (od właściciela kanalizacji)lub szambo, czy przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Krok 3: Uzyskanie pozwolenia na budowę

Krok 3: Uzyskanie pozwolenia na budowę

Gdy masz już gotowy projekt budowlany w 4-ech egzemplarzach należyzłożyć wniosek w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego.Dodatkowo należy dostarczyć oświadczenie o posiadanym prawiedo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Urząd w terminie do 65 dni wyda decyzję. Po tym terminie następuje uprawomocnienie decyzji o pozwoleniu na budowę, które zwykle trwa około 2 tygodnie.

Krok 4: Rozpoczęcie budowy domu

Krok 4: Rozpoczęcie budowy domu

Powiadom Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych, z siedmiodniowym wyprzedzeniem, dołączając oświadczenieuprawnionego kierownika budowy o przyjęciu obowiązków. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą wytyczenia przez geodetę obiektu w terenie.

Należy pamiętać o Dzienniku Budowy, który stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywanychrobót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.

Kontakt z nami

DREWDOM-MET SP. Z O.O.

NIP: 552 172 20 00
KRS: 0000721229

Właściciel: Krystyna Mętel

Adres: 34-211 Budzów 682

Telefon: +48 693 454 750

Email: biuro@drewdom.com