Jak rozpocząć współpracę z producentem domów drewnianych

1. Uzyskanie wpisu z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Należy udać się do Wydziały Architektury Urzędu Gminy i złożyć wniosek o aktualny wpis wypis z planu zagospodarowania przestrzennego. Jak będziemy posiadać ten dokument, to możemy sprawdzić ,jakie warunki musi spełnić projekt, aby otrzymać pozwolenie na budowę. Jeśli nie, to należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu w Wydziale Architektury Urzędu Gminy.

3. Wybór projektu i jego wykonanie.

Dokumenty, jakie należy dostarczyć do biura projektowego:

  • Aktualna mapa do celów projektowych(geodeta).
  • Warunki przyłączenia energi elektrycznej do obiektu(zakład energetyczny)
  • Warunki przyłączenia gazu do obiektu ( zakład gazowniczy).
  • Oświadczenie o połączeniu działki z drogą publiczną(właściciel drogi).
  • Zapewnienie o dostawie wody (właściciel wodociągów), własna woda (studnia).
  • Zapewnienie o odbiorze ścieków (właściciel kanalizacji) lub szambo czy przydomowa oczyszczalnia ścieków.

4. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Jeżeli mamy gotowy projekt składamy wniosek o pozwolenie na budowę w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego.

Dostarczamy również oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W terminie 65 dni urząd wydaje decyzję.Po tym terminie następuje uprawomocnienie decyzji o pozwoleniu na budowę, które zwykle trwa około 2 tygodni.

5. Rozpoczęcie budowy domu.

Powiadom Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanegoo zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą wytyczenia przez geodetę obiektu w terenie. Należy pamiętać o Dzienniku Budowy,który stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez odpowiedni organ.

Share this post